دنیای علم و تکنولوژی

اخبار و مقالات مربوط به دنیای علم و تکنولوژی ترجمه شده از منابع معتبر

درج تبلیغات در وبلاگ دنیای علم و تکنولوژی

برای درج تبلیغات خود بطور دایمی در وبلاگ دنیای علم و تکنولوژی کافی است مبلغ 10 هزار تومان به شماره کارت زیر واریز نموده و تصویر کادر تبلیغاتی خود را به همراه لینک مورد نظر به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید. در اسرع وقت تبلیغات شما بطور دایمی در وبلاگ درج خواهد شد. نکته مهم: پس از ارسال ایمیل یک پیامک به شمار زیر ارسال فرمایید تا در در آگهی تسریع به عمل آید: 09360771981


6221 061073879472

بانک پارسیان


asna50@yahoo.com