X
تبلیغات
رایتل

دنیای علم و تکنولوژی

اخبار و مقالات مربوط به دنیای علم و تکنولوژی ترجمه شده از منابع معتبر

آموزش زبان C (بخش سوم)

یک عدد کامل (perfect number) عددی است که با مجموع مقسوم علیه‌های خود (به غیر از خود عدد) برابر می باشد. کوچکترین عدد کامل عبارت است از ٦، زیر داریم: 


6 = 1 + 2 + 3

برنامه زیر اعداد کامل از 1 تا عددی که توسط کاربر وارد می شود را به ترتیب محاسبه و چاپ می کند.:

#include<iostream.h>

#include<stdio.h>


long int n,i,j,m,sum;

int main()

{

cout <<"Enter an integer number: ";

cin >>n;

cout <<endl;

cout<<"Perfect Numbers from 1 to "<<n<<" are: "<<endl;

for(i=1;i<=n;i++)

{

sum=0;

m=i/2+1;

for(j=1;j<=m;j++)

{

if(i%j==0)

sum=sum+j;

}

// cout<<sum;

if(sum==i)

{

cout<<i<<"\t";

}

}

getchar();

return 0;

}


اجرای این برنامه با وارد ساختن عدد 10000 به عنوان حد بالایی، نتیجه زیر را تولید می کند:


اجرای این برنامه 11 ثانیه به طول انجامید! این موضوع نشان می دهد که ازنظرمدیریت حافظه این برنامه ابتدایی بشمار می رود.
برچسب‌ها: برنامه نویسی، زبان C
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 09:39 ب.ظ | نویسنده: اصغر ناصری | چاپ مطلب 0 نظر

آموزش زبان C (بخش دوم)

برنامه ای بنویسید که تعداد ارقام یک عدد صحیح را گزارش کند.


با استفاده از تقسیم اعداد صحیح تعداد ارقام عدد را رقم به رقم محاسبه می کنیم.


#include<iostream.h>

#include<stdio.h>

long int n,i;

int main()

{

cout <<"Enter an integer number: ";

cin >>n;

cout <<endl;

cout <<"Number "<<n;

i=0;

while(n!=0)

{

            i++;

            n=n/10;

            }

cout <<" has "<<i<<" digits."<<"\n";

getchar();

return 0;

}خروجی برنامه به قرار زیر است:


برچسب‌ها: برنامه نویسی، زبان C
تاریخ ارسال: یکشنبه 21 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 11:30 ب.ظ | نویسنده: اصغر ناصری | چاپ مطلب 0 نظر

آموزش زبان C (قسمت اول)

 زبان ++C یکی از قدرتمندترین زبانهای برنامه نویسی است که مبنای بسیاری از برنامه های کاربردی راتشکیل می دهد. در این سلسله مقالات برنامه های ساده ای به زبان C معرفی و شرح داده می شود.


مثال 1. برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را از کاربر گرفته و مقلوب آن را محاسبه و چاپ کند.

منظور از مقلوب یک عدد، وارونه کردن ترتیب ارقام آن است. برنامه زیر این عمل را بسادگی انجام می دهد:


#include<iostream.h>

 #include<stdio.h>

long int n,i,j=0,k=0;

int main()

{

cout <<"Enter an integer number: ";

cin >>n;

cout <<endl;

i=n;

while(i!=0)

{

j=i%10;

k=k*10+j;

i=i/10;

}

cout <<"The reverse of ";

cout <<n;

cout <<" is: ";

cout <<k;

cout <<endl;

getchar();

return 0;

}

برای درک طرز عملکرد برنامه بهتر است با یک مثال سه رقمی شروع کرده و در طول برنامه خط به خط پیش روید. تصویر زیر خروجی برنامه را نشان می دهد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 15 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 04:55 ب.ظ | نویسنده: اصغر ناصری | چاپ مطلب 0 نظر